Jak se stane začátečník sportovním rybářem

Získat poprvé rybářský lístek není až tak složité, předchází tomu řada kroků, kde musí zájemce o rybaření osvědčit své znalosti. Kontaktujte místní organizaci Českého rybářského svazu, nejlépe v místě Vašeho bydliště. Po dohodě můžete u této MO ČRS získat přihlášku za člena MO. Musíte úspěšně absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Po úspěšně absolvovaném testu MO vydá osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.

Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek. 

Vlastník rybářského lístku se pak opět obrátí na MO ČRS, kterou si vybral. Zde obdrží členskou legitimaci na základě podané přihlášky za člena. Při jejím vydání zaplatí zápisné a členský příspěvek.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Každý člen MO ČRS musí počítat také s tím, že bude muset vykonat brigádní povinnost, případně ji peněžně uhradit. Počet odpracovaných hodin a případný poplatek si stanovuje sama MO ČRS.

 


 
 

Rybářské Potřeby

outdoor

Užitečné

Výrobci

Hlavní menu

Statické stránky

 

 

 
 
 
Vilém Zima - rybářské potřeby - netfirmy.czRybářské potřeby - netfirmy.cz